ANKARA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

İş Veren: ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplam İnşaat Alanı: 88.980
88.980
Sözleşme Tarihi: 08/09/2017
08/09/2017
Bitiş Tarihi: 14/06/2018
14/06/2018
İşin Süresi: 279
279 gün
Tamamlanma Yüzdesi100%
100%