Projelerimiz

Değerler

Son zamanlarda, şirketler grubumuz ve tedarik ağımızı dijital bir harita üzerinde entegre etmeyi başardık. Bu büyük adım, tüm operasyonlarımızın daha şeffaf, erişilebilir ve optimize edilmiş bir şekilde görüntülenmesini sağladı. Özellikle bu dijital dönüşüm sürecinde, verimliliği ve yerindeliği esas aldık. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, bu yaklaşımın getirdiği kolaylıklar sayısız.

Bilgiye daha hızlı erişim, tedarikçiler arasındaki ilişkilerin daha açık bir şekilde görülmesi ve potansiyel sorunların erken teşhisi gibi pek çok avantaja sahip olduk. Sistem mühendisliği teknikleri ve araçları kullanarak bu projeyi hayata geçirmek, iş süreçlerimizi ve karar mekanizmalarımızı daha etkili hale getirdi. Özetle, bu çalışma, şirket içindeki birçok departmanın işbirliği ile başarıya ulaşan, yenilikçi ve stratejik bir girişimdir. Bu yaklaşımın, iş modelimizi geleceğe taşıyacak ve sürdürülebilir başarıyı garantileyecek bir kazanım olduğuna inanıyoruz.

Doğal kaynakların hızlı tüketimi, modern dünyanın en büyük sürdürülebilirlik sorunlarından birini oluşturuyor. Endüstrileşme, teknolojik gelişmeler ve artan nüfus, enerji, su, mineral gibi kaynaklara olan talebi hızla artırmıştır. Bu hızlı tüketim eğilimi, çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşamını da tehdit ediyor. Ormanların kesilmesi, su kaynaklarının aşırı kullanımı, fosil yakıtların tükenmesi gibi durumlar, ekosistemleri bozarak biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Bu süreç, iklim değişikliği, su kıtlığı, toprak erozyonu gibi sorunları daha da şiddetlendirerek ekonomik, sosyal ve çevresel dengeyi tehdit ediyor.

Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine, bu sorunların üstesinden gelebilmek için küresel işbirliği ve bireysel çabaların artırılması gerekiyor. Bizler tarım alanındaki yatırımlarımızda vahşi sulamanın gerçeği ile yüzleşmemiz sebebiyle başta kendimiz olmak üzere herkese “Vahşi Sula-MA” ilkesini benimsetmek için uğraşıyoruz. Turizm yatırımlarımızın hepsinde önceliğimiz doğanın ekolojik dengesine uyumlu projeler hayata geçirmektir. Bu ilkemizi hayata geçirmek için proje maliyetlerimiz kat be kat artsa da ‘Gelecek Nesiller İçin Değer’ diyoruz.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği öğrendiğini aktarabilmesidir. Aras olarak bizler bu şuur ile bilgi ve tecrübenin genç yeteneklere aktarımı, kuşaklar arası köprülerin kurulması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki deneyimli profesyoneller geçmişte edindikleri bilgi ve hikayeleri paylaşarak geleceğe iz bırakırken, genç yetenekler bu mirası alarak ileriye taşırlar.

Bu etkileşim, iş dünyasının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlar. Gençlerin taze bakış açıları, tecrübeli profesyonellerin bilgisiyle buluştuğunda ortaya çıkan sinerji, gerçek bir başarı öyküsünü oluşturur.

Rakamlarla Aras

Toplam
İNŞAAT YAPILAN ALAN
5.232.548
m²+
Toplam
ÇALIŞAN SAYISI
1500
+
Toplam
SEKTÖREL FAALİYET SAYISI
500
+
İş Yapılan
ŞEHİR
60
+
Tamamlanan
PROJE
120
+

Kilometre Taşlarımız

1970
1975
1985
1985-95
2005
2008
2010

1970

İlk Taahhüt Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10.000 Adet Lahit Yapımı işi

1975

MKE Kırıkkale

MKE Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikası Yapımı İşi

1985

Aras İnşaat LTD.ŞTİ. Kuruluşu

1985-95

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Hastane ve Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi İnşaat İşleri

2005

Milli Eğitim Bakanlığı

M.E.B. EFİKAP Okul Projeleri

2008

Adalet Bakanlığı

Sincan Adliye Sarayı Yapım İşi

2010

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çanakkale Simülasyon Merkezi Yapım İşi

Projelerimiz

İVEDİKENT

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİNASI YAPIM İŞ

HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ – RİVA

ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KABATEPE TANITIM MERKEZ

ANTALYA KUNDU SOSYAL TESİSLERİNE OTEL YAPIM İŞİ

ANKARA SİNCAN 480 YATAKLI DEVLET HASTANESİ + 90 ÜNİT ADSM

ERZİNCAN YENİ ŞEHİR STADYUMU

AKSARAY MERKEZ 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

KASTAMALL AVM

RELAX PLUS

ANKARA SİNCAN ADLİYE SARAYI (BATI ADLİYESİ)