DÜZCE CEZA İNFAZ KURUMU

İş Veren: ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TEKNIK İŞLER DAIRESI BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TEKNIK İŞLER DAIRESI BAŞKANLIĞI
Toplam İnşaat Alanı: 31.165,26
31.165,26
Sözleşme Tarihi: 04/09/2012
04/09/2012
Bitiş Tarihi: 27/04/2014
27/04/2014
İşin Süresi: 600
600 gün
Tamamlanma Yüzdesi100%
100%